1.01K viewsRazmišljanja
0
0 Comments

Krnek72,

predstavi, razčleni kaj je zajeto v tej 35.233 eur kar si zapisal in kot praviš baje našel v letnem poročilu če že o tem nekaj veš?

Zakaj gre? Ali je to bruto? Koliko je potem neto?
Ali so tu poleg še kakšni drugi stroški?

0

g. Nadzornik KPV sam si poglej v letnem poročilu.
Komunala letno troši za plače 6,5 miljona eur bruto za plače.
Torej 6,5 miljonov denarja, da sam na šiht pridejo….top

You are viewing 1 out of 4 answers, click here to view all answers.
Facebook
X (Twitter)
LinkedIn