3.01K viewsRazmišljanja
0

Nikjer nisem zasledil reakcije občinslih svetnikov glede podražitve ogrevanja.

0

ex sulc mare,
res je, čeprav tudi druge stranke niso brez masla na glavi, sploh nekateri posamezniki.

Ne gledam pa več nobenih politični oddaj, ker mi gre na bruhanje oz. me živcira.

You are viewing 1 out of 15 answers, click here to view all answers.
Facebook
X (Twitter)
LinkedIn