2.64K viewsPolitika
0
0 Comments

Resno pogrešam Yugoslavijo, ker takrat ni bilo pedrov.

0

Ne pogrešati yuge, pojdi v š umadijo.

Mi ki smo iz BiH prišli v Velenje smo tu na penziji, naša deca pa je šla u Graz, Holandijo, …

Beži is Slovenije.

You are viewing 1 out of 13 answers, click here to view all answers.
Facebook
X (Twitter)
LinkedIn