4.08K viewsPolitika
0
0 Comments

Vlada predlaga, da bi Albancem, Bošnjakom, Črnogorcem, Hrvatom, Makedoncem in Srbom, ki živijo v Sloveniji, pripadale še posebne kulturne pravice. Med drugim “pravica do uporabe maternega jezika” in obveznost, da jim država v šolah zagotavlja možnost učenja materinščine.

Neznanje jezika v osnovnih in srednjih šolah je že danes resen problem. Namesto da bi vlada storila vse, da bi se tuji učenci naučili slovenščine … bomo sedaj organizirali tečaje in albanske, bosanske, srbske in druge otroke spodbujali, da utrdijo znanje svojega jezika. Narobe svet!

Vsi, ki želijo živeti in delati v naši državi ter prispevati k naši skupni blaginji so DOBRODOš LI, a pričakujemo, da se bodo naučili slovenskega jezika, sprejeli našo kulturo in običaje.

0

“Za hlapce rojeni”, je rekel naš znani…

Kdaj bomo to dojeli in bo vsak pri sebi naredil nekaj proti temu…

You are viewing 1 out of 21 answers, click here to view all answers.
Facebook
X (Twitter)
LinkedIn