HSE državi vrnili še zadnjih 75 mio EUR iz naslova naknadnega vplačila kapitala

(Ljubljana, 29. maja 2024) – Holding Slovenske elektrarne (HSE) je danes lastniku vrnil
še zadnjih 75 milijonov iz naslova naknadnega vplačila kapitala, ki mu jih je SDH s
ciljem premoščanja izrednih razmer odobril konec leta 2022. Poslovodstvo HSE, ki ga
sestavljata generalni direktor dr. Tomaž Štokelj in poslovni direktor Uroš Podobnik, je
tedaj nemudoma pristopilo k optimizaciji poslovanja in izboljšavi poslovnih procesov
ter nadgradnji sistem obvladovanja tveganj.
»Da smo lahko do danes, po samo letu in pol, vrnili vseh 492 milijonov evrov, poleg tega pa
našim odjemalcem tako lani kot letos dobavljali električno energijo po reguliranih cenah, ki so
bistveno nižje od tržnih, ter več kot dva milijona evrov namenili popoplavni obnovi Slovenije,
gre zasluga uspešnemu poslovanju skupine HSE v letu 2023 in prvi polovici leta 2024, ki ga
brez zavzetega dela zaposlenih, dobrega obvladovanja tveganj in učinkovitega upravljanja
lastne proizvodnje in trgovanja z električne energije ne bi uspeli doseči,« poudarja dr. Tomaž
Štokelj, generalni direktor HSE.
V tem času smo začrtali tudi razvojne smernice zelenega prehoda, katerega nosilec je
skupina HSE, ter zagnali ključne naložbe v obnovljive vire energije. Hitro odplačilo
obveznosti do države nam namreč omogoča, da bomo še pospešili izgradnjo hidroelektrarn
ter sončnih in vetrnih elektrarn, se posvetili vlaganjem v vodikove tehnologije, geotermijo,
biomaso in tehnologije, povezane s fleksibilnostjo, digitalizacijo, e-mobilnostjo, pametnimi
omrežji, hranilniki in virtualnimi elektrarnami. Pomembno vlogo bosta v prihodnosti igrali tudi
naši maloprodajni družbi, ECE in Energija plus, ki bosta z novimi produkti in storitvami
aktivno gradili okoljsko ozaveščeno mrežo končnih odjemalcev električne energije.


Služba za odnose z javnostmi in tržno komuniciranje HSE

Delite ta članek: