Informativni dan Fakulteta za energetiko UM – Velenje

V četrtek, 16. maja 2024, v prostorih Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru v Velenju potekal informativni dan za podiplomski študij. Na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru se izvajata dva podiplomska študijska programa, in sicer magistrski študijski program (redni in izredni študij) na drugi in doktorski študijski program (izredni študij) na tretji stopnji. Kandidate za študij na magistrskem in doktorskem študijskem programu so na informativnih dneh seznanili s prenovljenimi študijskimi programi in potekom študija na omenjeni fakulteti. Slednja bo v svojih prostorih v Velenju 21. maja 2024 gostila 6. mednarodno konferenco Energy and Responsibility – EnRe, čigar krovna tema je podnebna nevtralnost in trajnostni zeleni prehod.

Fakulteta za energetiko je ena najmlajših fakultet Univerze v Mariboru s sedežem v Krškem in stalno dislocirano enoto v Velenju. Lokacije izvajanja niso bile izbrane naključno; gre za največja energetska bazena v Sloveniji. Študenti imajo tako omogočen neposredni stik z velikimi energetskimi sistemi, kar je še dodatna prednost pri izvajanju pedagoškega in raziskovalnega dela.Na Fakulteti za energetiko se izvaja celotna vertikala študija. Na prvi stopnji lahko študenti izbirajo med visokošolskim strokovnim ali univerzitetnim študijskim pro­gramom Energetika,  študij pa lahko nadaljujejo na drugi (magistrski študijski program Energetika) in tretji stopnji (doktorski študijski program). Vsi študijski programi Fakultete za energetiko UM omogočajo visoko stopnjo izbirnosti. V sklopu študijskega programa lahko študenti izberejo del študijskih obveznosti iz področij: Hidroenergetike, Termoenergetike, Jedrske energetike, Alternativne energetike in Splošne energetike. Prav tako lahko del študijskih obveznosti opravljajo tudi v tujini, saj ima fakulteta sklenjene medsebojne sporazume s fakultetami po vsem svetu. Poleg primarne dejavnosti izobraževanja, Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru opravlja tudi raziskovalno dejavnost s področja energetike. Infrastruktura in potrebna oprema za potrebe raziskovanja sta umeščeni v kompleks Inštituta za energetiko, kjer študenti opravljajo laboratorijske vaje.

Univerza v Mariboru
Fakulteta za energetiko
Delite ta članek: