LEGO robotika navdušila Velenje

Velenje, 7. junij 2024 – Rdeča dvorana bo postala epicenter inovacij

V petek, 7. junija 2024, bo Velenje postalo pravo središče tehnološkega navdiha in
ustvarjalnosti. Rdeča dvorana bo gostila 3. Državno tekmovanje v LEGO robotiki – WRO, ki bo
privabilo mlade talente iz vse Slovenije. Tekmovanja se bo udeležilo 57 ekip in 172 tekmovalcev
s trenerji, starih med 8 in 19 let, ki se bodo pomerili v treh glavnih disciplinah: ROBOMISSION,
ROBOSPORTS in FUTURE INNOVATORS.

Ljudska univerza Velenje ima licenco za organizacijo in izvajanje slovenskega tekmovanja
WRO-WORLD ROBOT OLYMPIADTM, saj verjamejo v izjemno vrednost, ki jo tovrstno
tekmovanje prinaša mladim. S tem, ko organizirajo WRO Slovenija, omogočajo mladim, da
pokažejo svoje talente, razvijajo kritično mišljenje in se učijo timskega dela. Poudarek na
praktičnem reševanju problemov in inovacijah je tisto, kar naredi to tekmovanje tako posebno
in vpliva na prihodnost naših otrok.

Dogodek leta za mlade tehnološke navdušence
Tekmovalci bodo prikazali svoje izjemne spretnosti in inovativnost v nalogah, ki se osredotočajo
na aktualno temo “Zavezniki Zemlje”. Mladi tehnološki navdušenci bodo z uporabo robotov
simulativno pomagali prebivalcem vasi pri pregledovanju zelenjave, zalivanju vrta,
preoblikovanju mest v zelene oaze ter obnovi mest po naravnih nesrečah. Njihova prizadevanja
ne bodo zgolj tekmovalne narave, ampak bodo tudi prispevala k večji ozaveščenosti o
trajnostnem razvoju in uporabi obnovljivih virov energije. Z reševanjem nalog, bodo mladi
tekmovalci pokazali, kako tehnologija lahko prispeva k trajnostnemu razvoju in izboljšanju
kakovosti življenja. Z uporabo obnovljivih virov energije in inovativnih pristopov k okoljskim
izzivom bodo z roboti demonstrirali, kako je mogoče s tehnologijo odgovorno ravnati z našim
planetom. Poleg tega bo tekmovanje priložnost, da se izpostavijo pomembna vprašanja o
trajnostni prihodnosti in da se mladi opremijo z znanji in veščinami, ki jih potrebujejo za
reševanje globalnih izzivov. Sodelujoči bodo imeli priložnost spoznati, kako njihova znanstvena

in tehnološka radovednost lahko neposredno vplivata na reševanje resničnih problemov in
izboljšanje skupnosti po vsem svetu.

Najboljše ekipe se bodo udeležile Svetovne olimpijade
S sodelovanjem na državnem tekmovanju WRO Slovenija imajo najboljše ekipe priložnost, da
se kvalificirajo na Svetovno olimpijado v robotiki, kjer se bodo pomerile z najboljšimi ekipami iz
več kot 100 držav. Svetovna olimpijada, ki bo letos potekala od 28. do 30. novembra 2024 v
Turčiji, je vrhunec tekmovanja in priložnost za mlade, da svoje spretnosti in znanja preizkusijo
na globalnem nivoju.

Inovativnost na vsakem koraku
V kategoriji FUTURE INNOVATORS bo 11 ekip, 31 tekmovalcev, predstavilo inovativne in
delujoče robotske rešitve, ki so jih razvijali skozi leto. Ti projekti so odraz, da mladi že zdaj
razvijajo rešitve za resnične probleme, s katerimi se sooča naš svet. Njihove rešitve vključujejo
robote za pomoč pri okoljskih izzivih, izboljšanje kakovosti življenja in povečanje učinkovitosti
v različnih sektorjih. Ekipe bodo predstavile projekte, ki se osredotočajo na trajnostne prakse,
pametne rešitve za urbano življenje, ter inovacije, ki lahko pomagajo pri naravnih nesrečah. Te
ideje in tehnologije kažejo na neverjetno ustvarjalnost in tehnično sposobnost mladih, ki so
zavezani iskanju pozitivnih sprememb za prihodnost.
V kategoriji ROBOSPORTS pa se bo 8 ekip pomerilo v napetih teniških dvobojih z roboti, ki so
jih tekmovalci sami kodirali, da samostojno igrajo in sodelujejo z drugimi roboti. Ta kategorija
poudarja pomembnost timskega dela, strategije in naprednih tehničnih veščin. Roboti bodo na
igrišču tekmovali v hitrem tempu, saj bodo samostojno igrali tenis in sodelovali s partnerji iz iste
ekipe, kar bo zahtevalo visoko stopnjo koordinacije in programiranja. Tekmovalci bodo morali
pokazati ne le tehnično znanje, temveč tudi sposobnost hitrega razmišljanja in prilagajanja med
igro. Te dvoboje bo spremljala izjemna energija, saj bodo ekipe navijale za svoje robote in z
vsakim servom, udarcem in točko dokazovale svoje sposobnosti.

Podpora Ministrstva za digitalno preobrazbo
Tekmovanje je del širšega projekta Usposabljanja otrok in mladih za krepitev digitalnih
kompetenc ter spodbujanje in promocijo naravoslovnih in tehniških poklicev, ki ga sofinancira

Ministrstvo za digitalno preobrazbo. Skozi program usposabljanja »Digitalni ustvarjalci« – “Mali
Robot: Popotovanje v digitalni svet” se je kar 54 % tekmovalcev in trenerjev pripravljalo na
državno tekmovanje. Usposabljanja so bila zasnovana tako, da so spodbujala zanimanje za
učenje ter krepitev čustvenih, kognitivnih in družbenih kompetenc mladih.

Pomen takšnih dogodkov za prihodnost
Dogodek v Velenju ni priložnost le za tekmovanje, temveč tudi za širjenje zavedanja o pomenu
digitalne pismenosti in tehničnih veščin. S takšnimi se želi pri mladih vzbuditi zanimanje za
znanost, tehnologijo, inženirstvo in matematiko (STEM). »Naša dolžnost je, da otroke in mlade
opremimo s spretnostmi in znanji, ki jih potrebujejo za uspešno krmarjenje v hitrem
tehnološkem razvoju. Poudariti želimo tudi pomen inkluzivnosti in enakih možnosti za vse
otroke. Z vključevanjem različnih starostnih skupin in spodbujanjem sodelovanja med njimi,
želimo ustvariti okolje, kjer se vsak otrok počuti vključenega in motiviranega za učenje. To je še
kako pomembno za razvoj naslednje generacije inovatorjev, ki bodo oblikovali prihodnost«,
poudarja direktorica Andragoškega zavoda Ljudske univerze Velenje, Brigita Gorjup.
Vsekakor se prizadevanja ne končajo z enim tekmovanjem. Želja je vzpostaviti trajno okolje, kjer
mladi lahko nenehno razvijajo svoje talente in jih usmerjajo v pozitivne smeri. Tekmovanje v
Velenju je le en korak v tej dolgi poti, ki bo mlade opremila z znanji in veščinami, ki so ključne
za uspeh v hitro spreminjajočem se svetu. Verjamemo, da lahko s skupnimi močmi dosežemo,
da bodo ti mladi navdušenci nekoč vodilni inovatorji, inženirji in znanstveniki, ki bodo prinašali
pomembne spremembe v naš svet.

Veselimo se snidenja in vašega poročanja o tem izjemnem dogodku, ki bo v Velenju navdihnil
številne mlade in odrasle obiskovalce.

Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje 

mobilni_heroji_logo_mali
MDP-logotip-vektorski_mali
logo digisi_mali
Delite ta članek: