MEDNARODNA KONFERENCA ENRE

V času naraščajočih podnebnih izzivov je EnRe konferenca posvečena iskanju poti do podnebne
nevtralnosti in trajnostnega zelenega prehoda. Osredotočeni smo na razvoj in implementacijo inovacij,
ki podpirajo preobrazbo energetskih, industrijskih in življenjskih sistemov, s ciljem ustvarjanja
trajnostne prihodnosti z neto ničelnimi emisijami. Naša konferenca združuje strokovnjake,
raziskovalce, politike in gospodarstvenike, ki delijo svoje izkušnje, raziskave in vizije. Skozi interaktivne
razprave, okrogle mize in predstavitve smo spoznali najnovejše dosežke in strategije za učinkovit
prehod na trajnostne rešitve. Ta konferenca ni zgolj izmenjava znanj, temveč tudi platforma za
spodbujanje konkretnih dejanj, ki zagotavlja bolj zeleno in trajnostno prihodnost za naše naslednje
generacije.
Na konferenci EnRe smo spoznali, da je komunikacija, razprava in izmenjava različnih pogledov na
prihodnost med različnimi strokovnjaki in raziskovalci, izjemnega pomena. Konferenca, ki se je odvijala

 1. maja v Velenju na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru, je bila že šesta po vrsti in je združila
  tako nosilce odločitev na lokalni in nacionalni ravni, kot tudi znanstvenike ter strokovnjake z
  gospodarstva.
  Na konferenci je v okviru vabljenega predavanja mag. Stane Merše z Inštituta Jožef Štefan podal
  iztočnice za okroglo mizo »Prenova NEPN – Vpliv na večje sisteme daljinskega ogrevanja«. Sodelujoči
  na okrogli mizi so se na načelni ravni strinjali glede, da lahko dosežemo ogljično nevtralnost do leta
 2. Prav tako so sogovorniki potrdili, da lahko do leta 2023 zmanjšamo emisije toplogrednih plinov
  za 55%.
  Kot drugi vabljeni predavatelj je mag. Gašper Škarja, direktor Komunalnega podjetja Velenje, predstavil
  načrte za zeleno preobrazbo sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline, kar je bila iztočnica za
  okroglo mizo na temo »Preobrazba daljinskega ogrevanja«. Na drugi okrogli mizi so se sogovorniki
  strinjali s predstavljenimi fazami preobrazbe daljinskega ogrevanja Šaleške doline. Prav tako je bila
  izpostavljena možnost uboditve projekta po sosežigu v TEŠ-u, seveda s ciljem zmanjšanje končne cene
  toplotne energije za gospodinjske odjemalce.
  Na konferenci je bilo predstavljenih več kot 60 referatov v šestih sekcijah, z različnih področij
  energetike ter varovanja okolja, ki bodo v prihodnosti prispevali k novim rešitvam in proizvodom
  prihajajočih generacij. Prisotnih je bilo več kot sto udeležencev, kar kaže ne samo na smiselnost, ampak
  tudi nujnost tovrstnih strokovnih druženj, izmenjave mnenj in izkušenj.

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Delite ta članek: