Na Ljubnem je potekala Konferenca o turizmu in popoplavni obnovi Zgornje Savinjske doline

Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije je 29. 5. 2024 na Ljubnem
organizirala Konferenco o turizmu in popoplavni obnovi. Na dogodku, ki ga je
obiskalo več kot 60 turističnih deležnikov SAŠA regije, so različni predavatelji in
govorci obravnavali aktualno tematiko po uničujočih poplavah, ki so 4. avgusta
lani prizadele Zgornjo Savinjsko dolino. Prisotni so se strinjali, da je treba ob
sanaciji infrastrukture in iskanju trajnostnih razvojnih rešitev enako pomembno
obravnavati vplive naravne nesreče na družbeno življenje in duševno počutje
prebivalcev ter se povezati kot skupnost.

Konferenca je bila namenjena pogovoru o stanju po poplavah, seznanitvi z
napredkom na področju sanacije in obnove doline ter razmisleku o tem, kako lahko
posamezniki kot turistični ponudniki in prebivalci prispevajo k temu, da bo Zgornja
Savinjska dolina našla nov zagon in postala bolj odporna na prihodnje izzive.

Direktorica Razvojne agencije SAŠA Biljana Škarja je ob tem povedala: »Današnji
dogodek je pomemben korak k razmisleku o tem, kako bomo ponovno zgradili in
okrepili našo skupnost. Zavezništvo in povezanost naše skupnosti sta lahko naši
najmočnejši orodji.«

Vodja organizacijskega odbora konference Urša Zgojznik je izpostavila: »Zdi se, da
sta bili največkrat slišani besedi “sodelovanje” in “sonaravno”. Medtem ko o nujnosti
povezovanja govorimo že desetletja, se je tokrat zaradi lanske vodne ujme, slišanih
primerov sodelovanja skupnosti po potresu v Posočju, pozivom k
sočutnemu razumevanju drug drugega ter upoštevanju, da smo v času različnih kriz
pomen sodelovanja razkril v novi dimenziji. Aktivna skupnost je lahko vedno
odgovor. Obojega – načinov sodelovanja in vpeljave sonaravnosti v prakso, se
moramo priučiti in se za oboje najprej odločiti.«
Prvi sklop predavanj je bil osredotočen na turizem po poplavah in drugih
nepredvidenih dogodkih. Peter Črnič, nekdanji direktor RIC Bela Krajina,
pripravljalec slovenske turistične strategije in podjetnik, je predstavil izkušnje in
izzive destinacije Bela Krajina, pri čemer je poudaril pomen povezovanja
najrazličnejših institucij. Nejc Pozvek iz Fakultete za turizem je opozoril na potrebo
po prilagajanju turistične ponudbe vplivom podnebja. Roman Čretnik iz IT Melona

je govoril o uporabi spletnih orodij in kako lahko ta prispevajo k učinkovitemu trženju
po naravni nesreči.


Drugi del dogodka je bil namenjen tematiki popoplavne obnove skupnosti. Špela
Polak Bizjak, komunikologinja in specialistka komunikacijskega upravljanja, je
predstavila krizno komuniciranje v času obnove po potresu in uničujočem plazu v
Posočju, pri čemer izpostavlja pomen sodelovanja skupnosti. Karel Gržan,
duhovnik, teolog in pisatelj, je poudaril, da je odnosna inteligenca
najpomembnejša komponenta v času krize. Ključno je, da ne zapostavimo osebnih
stisk in odnosov med ljudmi. Dubravka Kalin, direktorica direktorata za turizem, je
opozorila, da so spremembe na področju turizma neizogibne in da se moramo
nanje prilagoditi z inovativnimi pristopi.

Konferenca, ki jo je povezoval Franci Kotnik, se je zaključila z okroglo mizo z
naslovom Razvoj Zgornje Savinjske doline – z naravo, ne proti njej. Na njej so o

obnovi ter rešitvah za nadaljnji razvoj razpravljali Franjo Naraločnik, župan občine
Ljubno, Saša Piano, dipl. inž. krajinske arhitekture, Rok Rozman iz Balkan River
Defence, podjetnik Iztok Podkrižnik ter Anamarija Bitenc iz kampa Savinja. Prisotni
so se strinjali, da je sonaravni pristop k obnovi ključnega pomena.

Razvojna agencija SAŠA, d.o.o.

Delite ta članek: