Poslovne priložnosti v centru Celja

Poslovne priložnosti v centru Celja – interaktivni zemljevid prostih nepremičnin za
poslovno dejavnost
Celje, 22. maj 2024 – Izjemna zgodovina, prijazni in podjetni prebivalci, 15-minutno
mesto, šport, kultura, izobraževanje, gospodarstvo in turizem z roko v roki, srce
Savinjske regije … Celje ponuja številne priložnosti na poslovnem področju, Mestna
občina Celje pa z različnimi spodbudami podpira vse, ki želijo v knežjem mestu
spisati svojo najlepšo zgodbo.
V začetku leta 2024 smo na Mestni občini Celje zaradi velikega povpraševanja po
poslovnih prostorih in lokalih ter majhne razpoložljivosti le-teh na dobrih lokacijah v
starem mestnem jedru pripravili seznam vseh praznih prostorov, vključno s tistimi v
zasebni lasti.
Želeli smo namreč vzpostaviti pregledno in dostopno bazo prostih nepremičnin za
poslovno dejavnost v starem mestnem jedru, ki bi potencialnim najemnikom ali kupcem
omogočila lažji dostop do informacij o razpoložljivih poslovnih prostorih. Interaktivni
zemljevid, ki vključuje ključne informacije, je zdaj pripravljen in dostopen na tej
povezavi
, tudi z njegovo pomočjo pa si želimo v center Celja privabiti nove podjetnike
in obrtnike, ki bi s svojimi dejavnostmi prispevali k živahnosti in nadaljnjemu razvoju
starega mestnega jedra. Več informacij lahko najdete na tej povezavi.
V starem mestnem jedru smo konec lanskega leta zasnovali tudi prostor začasne rabe
GT8, ki se nahaja na Glavnem trgu. V njem je svojo dejavnost ali projekt predstavilo že
mnogo ustvarjalcev, skupin, društev ter drugih organizacij, ki so bili izbrani na javnem
pozivu
za oddajo prostora v začasno rabo. Javni poziv bo odprt do zapolnitve
razpoložljivih kapacitet, ki se hitro polnijo, saj je do konca letošnjega leta na voljo le še
nekaj prostih terminov v juliju, avgustu, konec oktobra in v začetku novembra.
Podpora gospodarstvu
Mestna občina Celje vsako leto objavi tudi razpis za spodbujanje gospodarstva, s katerim
podpiramo tako obstoječe kot nove dejavnosti v mestu. Predmet javnega razpisa je
dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju
gospodarstva, ki sledijo občinski Strategiji razvoja gospodarstva. V letošnjem letu bo
tako za mikro, mala in srednje velika podjetja na voljo 240.000 evrov, kot ukrepi pa so
predvidena sofinanciranja samozaposlovanja, najemnin poslovnih prostorov, investicij,
stroškov komunalnega prispevka in promocije Celja kot prepoznavne turistične
destinacije.
Za vse kreativne posameznike, potencialne podjetnike in mlada podjetja, katerih doba
delovanja ne presega treh let, smo lani z Inkubatorjem Savinjske regije zasnovali
podjetniški program »Korak naprej«, ki ga letos izvajamo drugič. Vrednost celotnega
projekta, v okviru katerega bomo več kot dvajsetim izbranim prijaviteljem med drugim

omogočili tudi najem co-working prostora in vključitev v mentorski program inkubatorja,
znaša 120.000 evrov.
S temi ukrepi Mestna občina Celje aktivno ustvarja priložnosti za rast in razvoj.
Verjamemo, da bo sinergija med podjetniki in lokalno skupnostjo še naprej prinašala
pozitivne rezultate, ki bodo pripomogli k ohranjanju živahnosti starega mestnega jedra
ter celotnega mesta.

Služba za odnose z javnostmi in promocijo


Delite ta članek: