Prvo srečanje regijske delovne skupine za oblikovanje predlogov za pripravo Zakona o prestrukturiranju Savinjsko-šaleške regije

Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije je v okviru izvajanja operacije »Center za pravični prehod« v Savinjsko–šaleški premogovni regiji v aprilu 2024 imenovala dve delovni skupini, skupino za oblikovanje predlogov za pripravo zakona o prestrukturiranju in skupino za oblikovanje predlogov za pripravo zakona o zapiranju Premogovnika Velenje.

Včeraj, 15. maja 2024 se je v prostorih SAŠA inkubatorja na prvem srečanju sestala regijska delovna skupina za oblikovanje izhodišč in predlogov za pripravo zakona o prestrukturiranju Savinjsko-šaleške regije. V delovno skupino so bili imenovani predstavniki različnih področij delovanja (lokalne skupnosti, gospodarstvo, okolje, kultura, izobraževanje, sindikati, nevladne organizacije, regionalni razvoj in drugi) s celotnega območja regije.

Naloga prvega srečanja je bila opredelitev področij, ki naj bi jih zakon naslavljal. Udeleženci so razmišljali v okvirih vprašanj, kaj je v SAŠA regiji potrebno ohraniti, kaj regija potrebuje oziroma je za napredek in razvoj v njej potrebno vzpostaviti in s čim bi bilo v regiji dobro prenehati.

Cilj delovne skupine je pripraviti konkretna izhodišča in predloge za oblikovanje zakona o prestrukturiranju, ki bodo glas Savinjsko-šaleške regije in podlaga za pripravo konkretnih rešitev in spodbud, opredeljenih v zakonu, z namenom zagotavljanja uspešnega pristopa od spodaj navzgor (»bottom-up pristop). Skupina se bo ponovno sestala v mesecu juniju in tvorno sodelovala s skupino, ki je imenovana za ta namen na državni ravni.

K sodelovanju bomo prek različnih kanalov povabili tudi vse prebivalce regije. Že danes pa lahko svoje pobude pošljejo na e-naslov cpp@ra-sasa.si.

Spomnimo, da je za uspešno izpeljan izstop regije iz premoga potrebno na državni ravni čimprej sprejeti omenjena dva zakona in da država s pripravo že zamuja. V obeh zakonih je potrebno urediti ključna področja prestrukturiranja regije in zapiranja premogovnika s poudarkom na načelih pravičnega prehoda ter za izvajanje zagotoviti finančna sredstva.

Aktivnosti Centra za pravični prehod so v celoti financirane iz sredstev tehnične pomoči Sklada za pravični prehod.


Vir: Razvojna agencija SAŠA

Delite ta članek: