SZJ 4. Seja Območnega razvojnega sveta Savinjsko-šaleške regije

V torek, 21. maja se je v prostorih Razvojne agencije Savinjsko-
šaleške regije odvila 4. seja Območnega razvojnega sveta SAŠA
regije.
Člani sveta so potrdili mandate nadomestnih članov in novih
članov razširjenega Območnega razvojnega sveta, se seznanili z
Letnim poročilom o izvajanju Območnega načrta za pravični
prehod Savinjsko-šaleške premogovne regije za leto 2023,
Poročilom o izvajanju aktivnosti CPP za leto 2023 in Akcijskim
načrtom CPP za leto 2024.
Na seji so bili poleg članov sveta v živo in preko oddaljene
povezave prisotni tudi predstavniki organa upravljanja z
Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj in predstavniki
posredniških teles z Ministrstva za gospodarstvo, turizem in
šport, Ministrstva za okolje, prostor in energijo, Ministrstva za
vzgojo in izobraževanje, Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
inovacije in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti.
Razvojna agencija SAŠA koordinira proces prestrukturiranja na
nivoju Savinjsko-šaleške regije in izvaja naloge soupravljanja
Sklada za pravični prehod ter Centra za pravični prehod SAŠA.

RAZVOJNA AGENCIJA SAVINJSKO-ŠALEŠKE REGIJE, d. o. o.

Delite ta članek: