6. mednarodna konferenca EnRe – 21. maj, Velenje

  1. MEDNARODNA KONFERENCA ENRE – ENERGY & RESPONSIBILITY NA FAKULTETI ZA ENERGETIKO
    UNIVERZE V MARIBORU

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru organizira 6. mednarodno konferenco EnRe – Energy
& Responsibility, ki bo v torek, 21. 5. 2024, na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru, na
Koroški cesti 62a, v Velenju.


V času naraščajočih podnebnih izzivov je EnRe konferenca posvečena iskanju poti do podnebne
nevtralnosti in trajnostnega zelenega prehoda. Osredotočeni bomo na razvoj in implementacijo
inovacij, ki podpirajo preobrazbo energetskih, industrijskih in življenjskih sistemov, s ciljem
ustvarjanja trajnostne prihodnosti z neto ničelnimi emisijami. Naša konferenca združuje
strokovnjake, raziskovalce, politike in gospodarstvenike, ki bodo delili svoje izkušnje, raziskave in
vizije. Skozi interaktivne razprave, okrogle mize in predstavitve bomo spoznali najnovejše dosežke in
strategije za učinkovit prehod na trajnostne rešitve. Cilj dogodka je spodbujati sodelovanje in
izmenjavo idej, da bi skupaj oblikovali celovite pristope in strategije za doseganje podnebne
nevtralnosti. Ta konferenca ni zgolj izmenjava znanj, temveč tudi platforma za spodbujanje
konkretnih dejanj, ki bodo zagotovila bolj zeleno in trajnostno prihodnost za naše naslednje
generacije.
Na konferenci bo v okviru vabljenega predavanja mag. Staneta Meršeta z Inštituta Jožef Štefan
postavljena iztočnica za okroglo mizo »Prenova NEPN – Vpliv na večje sisteme daljinskega
ogrevanja«. Kot drugi vabljeni predavatelj bo direktor Komunalnega podjetja Velenje mag. Gašper
Škarja predstavil načrte za zeleno preobrazbo sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline, kar bo
iztočnica za okroglo mizo na temo »Preobrazba daljinskega ogrevanja«.
V okviru posameznih sekcij bodo v okviru 60 referatov predstavljeni rezultati temeljnih in aplikativnih
raziskav številnih uspešnih raziskovalnih in razvojnih projektov na različnih področjih energetike in
varstva okolja, ki bodo v prihodnosti prispevali k novim rešitvam in proizvodom prihajajočih
generacij.

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Delite ta članek: