Nadgrajujemo komunalno ureditev v Vinski Gori

Na območju Krajevne skupnosti Vinska Gora se močno povečuje naseljenost, zaradi česar smo že pred časom zgradili nov vrtec. Urejamo tudi komunalno infrastrukturo, da bi ustrezno zadostili potrebam novih prebivalcev. V ta namen smo že zgradili malo komunalno čistilno napravo in del kanalizacije. V lanskem letu smo na območju Podvina in Pirešice ter naselja Vinska Gora – center dogradili dva nova kanalizacijskega odseka v skupni dolžini 1.200 metrov. Na tem območju z nadgradnjo komunalne infrastrukture nadaljujemo, in sicer smo v teh dneh začeli z urejanjem v novem naselju v Vinski Gori. 

Na območju novega naselja v Vinski Gori je do konca letošnjega julija predvidena izgradnja cevovoda za komunalno odpadno in padavinsko vodo, vodovodnega omrežja z vodovodnimi priključki, zaščitne cevi za energetski in telekomunikacijski koridor, javne razsvetljave in ceste. Izgradnja komunalne infrastrukture bo omogočila priključitev še 12 obstoječim objektom, objektom, ki so že v fazi gradnje, in tudi predvidenim novogradnjam. Z investicijo bosta center Vinske Gore in ožja okolica v glavnini pokrita z osnovno komunalno infrastrukturo. Vrednost del ocenjujemo na 367 tisoč evrov brez DDV.

Zagotavljanje ustreznih komunalnih storitev je ključno za razvoj vsakega naselja, zato bomo tudi v prihodnje načrtovali in izvajali infrastrukturne projekte. Načrtujemo izgradnjo dela kanalizacije za obstoječe naselje Pirešica, razširitev obstoječe čistilne naprave in izgradnjo kanalizacije s čistilno napravo v naselju Prelska.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje  

Vesna Jeličić,  univ. dipl. soc.

Urad prefekta

Delite ta članek: