Območno združenje Rdečega križa Velenje lani razdelilo več kot 35 tisoč kg hrane

8. maja je svetovni dan Rdečega križa in začetek Tedna Rdečega križa. Lani je bilo Območno združenje Rdečega križa Velenje zelo aktivno skozi vse leto. Razdelili so 35.658,70 kg hrane v vrednosti 81.660,58 evra, v šestih delitvah so razdelili 1.959 paketov TUŠ s pralnim praškom in higienskimi dodatki v vrednosti 81.925,38 evra. Sredstva za nabavo prehrambenih artiklov so za tri delitve prispevale občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki iz občinskih proračunov. Ostali paketi so bili pridobljeni iz strani Rdečega križa Slovenije. Izvedli so tudi 17 rednih krvodajalskih akcij, na katerih so imeli 2.787 odvzemov krvi; 29 tečajev in izpitov za voznike, na katerih je izpite uspešno opravilo 459 kandidatov. Izvedli so tudi 21 tečajev za zaposlene, ki se jih je udeležilo 395 kandidatov. Pomoč so omogočili 1.208 osebam, ki sodijo v kriterij socialno ogroženih. Podatke so pridobili preko Centra za socialno delo RS in občin ter od patronažne službe ali od aktivistov na terenu.

Pomoč ob začetku šolskega leta, ki je namenjena družinam s šoloobveznimi otroci in nizkimi dohodki, so lani razdelili 100 otrokom (v višini 4 tisoč evrov). Letovanje so omogočili 48 otrokom in 9 starostnikom, ki so jih izbrali s pomočjo njihovih krajevnih odborov. Skupna vrednost letovanj je znašala 17.490 evrov. Lani so organizirali tudi 20 srečanj starejših, ki se ju je udeležilo 1.585 starejših oseb, ob koncu leta pa so izvedli še 1.663 obiskov in razdelili pozornosti v vrednosti 5.984,15 evra.

Območno združenje Rdečega križa Velenje sestavlja 24 Krajevnih organizacij Rdečega križa, in sicer: KO RK Bele vode, Cirkovce, Desni breg, Gaberke, Gorenje, Konovo, Levi breg vzhod, Lokovica, Paka, Pesje, Plešivec, Ravne, Stara vas, Staro Velenje, Šentilj, Škale, Šmartno ob Paki, Šmartno Velenje, Šoštanj, Topolšica, Vinska gora, Zavodnje, Skorno-Florjan in Šalek. Ter trije aktivi v podjetjih: Aktiv RK Premogovnika Velenje,  Aktiv RK Gorenje d. d., Aktiv RK TEŠ.

Aktivno se vključujejo tudi v vse ostale programe oziroma aktivnosti na njihovem območju, katerih namen je pomagati ljudem, ki so pomoči potrebni (Odbor za pomoč občankam in občanom, Projekt Viški hrane, LAS, Društvo prijateljev mladine, Združenje multiple skleroze SAŠA podružnica Velenje, Društvo gluhih in naglušnih Velenje, Društvo hiša …).

Svoje delovanje v lanskem letu so predstavili tudi na zadnji Seji sveta Mestne občine Velenje.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Delite ta članek: