FOTO Avtor Matej Vranič Jezero

S sprejetim odlokom do boljše varnosti na in ob jezeru

Svetniki so na seji sprejeli Odlok o plovbnem režimu na Velenjskem jezeru, s katerim na območju Velenjskega jezera vzpostavljamo varno okolje za kopalce in varno uporabo plovil. Pred sprejetjem akta smo dokument predstavili in usklajevali z uporabniki jezerskih površin. Izvedli smo tudi srečanje z drugimi deležniki, ki delujejo na območju Velenjskega jezera.

Na območju Velenjskega jezera se soočamo z naraščajočimi pritiski na okolje in turizem. Zato je bilo nujno potrebno vzpostaviti red, ki bo zagotovil urejenost in trajnostni razvoj našega dragocenega naravnega in turističnega vira – Velenjskega jezera.

Plovbni režim obsega določitev plovbnega območja in orisni prikaz območja, kjer je dovoljena plovba za gospodarske, turistične, športne in rekreacijske namene, z upoštevanjem nevarnosti naraslih voda in drugih izjemnih razmer; določitev vrste plovil in njihovega pogona; določitev pristanišč in vstopno izstopnih mest glede na vrsto plovbe; določitev skrbnika plovbnega območja in njegove naloge; prikaz kopalnega območja; določitev upravljalca pristanišč in vstopno izstopnih mest; določitev časa, v katerem je dovoljena plovba; prepovedi; pogoje, ki zagotavljajo varstvo človeškega življenja in okolja.

Kopalna območja Velenjskega jezera so namenjena kopanju, plavanju, učenju uporabe malih plovil s pogonom na vesla ali veter in njihovemu pristopu ali odhodu do vstopno izstopnih točk.

Ožje kopalno območje je označeno na vodni površini s plavajočimi oznakami. V njem je dovoljena uporaba mehkih napihljivih osebnih pripomočkov, velikih do 2 metra, ter večja napihljiva vodna igrala z dovoljenjem skrbnika plovbnega območja. Plovba v ožjem kopalnem območju je prepovedana. V kopalnih območjih, pristaniščih in vstopno-izstopnih točkah je od 1. maja do 1. oktobra ribarjenje prepovedano.

V 100-metrskem priobalnem pasu se lahko plovila premikajo s hitrostjo največ do 5 km/h. Na plovbnem območju je možna uporaba plovil na vesla, vetrni ali električni pogon. Pogon z motorji na fosilna goriva je prepovedan, razen za plovila sil za zaščito, reševanje in pomoč, policijo, inšpekcijo ter izvajanja javne službe na področju upravljanja voda, za plovila, s katerimi se izvaja monitoring vplivov rudarjenja pridobivalnega prostora in ekološki monitoring voda ter sanacije rudniških površin.

V odloku sta določeni tudi pristojbini za uporabo pristanišč in vstopno-izstopnih mest ter za uporabo privezov na objektih za privezovanje, ko bodo ti urejeni.

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje  

Foto: Avtor Matej Vranič Jezero

Delite ta članek: