Skupaj do ukrepov za znižanje porabe toplote

V sodelovanju z različnimi deležniki želimo poiskati rešitve za učinkovito rabo energije v naših domovih. S tem namenom bomo jutri, 14. maja 2024, ob 17. uri v Domu kulture Velenje organizirali forum z naslovom S kakšnimi ukrepi znižati porabo toplote v lastnem domu? Na podlagi zbranih podatkov bomo oblikovali pravilnik in razpis, preko katerega bomo sofinancirali različne ukrepe za znižanje porabe toplote.

Na jutrišnjem forumu, ki smo ga tokrat poimenovali S kakšnimi ukrepi znižati porabo toplote v lastnem domu?, bomo v sodelovanju s predstavniki etažnih lastnikov, upravniki, izvajalci delitev toplote, predsedniki krajevnih skupnost in mestnih četrti, svetniki, člani odborov in komisij sveta in direktorji javnih zavodov poskušali poiskati najbolj primerne ukrepe, ki lahko občanom pomembno znižajo porabo toplote. Skupaj s predstavniki Komunalnega podjetja Velenje bomo predstavili do sedaj zbrane ugotovitve in predlagali nabor ukrepov, ki lahko pomembno vplivajo na znižanje porabe toplote v domovih in posledično nižje stroške ogrevanja.

Na podlagi zbranih podatkov bomo pripravili Predlog Pravilnika o subvencioniranju ukrepov zmanjšanja porabe toplotne energije za fizične osebe, ki so odjemalci distribucijskega sistema toplote ali zemeljskega plina v Mestni občini Velenje, ki bo predstavljen 21. maja na seji Sveta Mestne občine Velenje. Po sprejemu pravilnika bomo objavili razpis, v okviru katerega bomo subvencionirali različne ukrepe, ki bodo lahko že v kratkem času pomembno vplivali na nižje položnice ogrevanja.

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Delite ta članek: