V Misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest bomo aktivno vključili tudi gospodarstvo

Prejšnji teden smo v Vili Bianci predstavnikom gospodarstva predstavili Misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest, v sklopu katere iščemo rešitve za oblikovanje prihodnosti, v kateri želimo živeti, hkrati pa smo jih pozvali k sodelovanju in sopodpisu zaveze za doseganje podnebne nevtralnosti. Mesta so gonilo razvoja, hkrati pa so generatorji več kot 70 % emisij CO2. Velenje bo z vključenostjo v misijo pridobilo dodatne možnosti za financiranje, nova znanja in izkušnje za oblikovanje podnebnih ukrepov in zelenega prehoda, prav tako se bo povečala prepoznavnost mesta.

V okviru misije bomo z vključenimi deležniki podpisali podnebno pogodbo in si prizadevali, da do leta 2030 dosežemo podnebno nevtralnost. Dokumente potrjuje evropska komisija, ki podeli tudi znak podnebno nevtralno in pametno mesto.

Predvidoma konec junija bomo v Starem Velenju v okviru misije odprli Podnebno energetsko pisarno, kjer bodo dobili občanke in občani vse odgovore v zvezi z vsemi ukrepi, s katerimi lahko zmanjšajo porabo in tako tudi ogljični odtis.

S sodelovanjem v misiji, v katero sta vključeni tudi Mestna občina Ljubljana in Mestna občina Kranj, želimo doseči visoko kakovost bivanja v mestu. Podnebno nevtralno mesto je še korak več od ogljično nevtralnega mesta in pomeni maksimalno zmanjšanje izpustov CO2 ter ustvarjanje ponorov za njihov preostanek. Podnebna nevtralnost pa poleg ogljične nevtralnosti vključuje tudi izničenje emisij ostalih toplogrednih plinov.

Za doseganje podnebne nevtralnosti ni dovolj zgolj aktivno izvajanje ukrepov Uprave Mestne občine Velenje, temveč je potrebno sodelovanje vseh deležnikov – gospodarstvenikov in splošnega prebivalstva, saj na večino izpustov Mestna občina Velenje nima direktnega vpliva. Kako pomembno je to področje se zavedajo tudi predstavniki gospodarstva, ki so se včerajšnje predstavitve udeležili v velikem številu.

Gospodarstvenikom smo predstavili misijo in ključne projekte, s katerimi občina sledi ciljem misije (prenova daljinskega sistema, sanacija stavb, možnost javnega potniškega prometa na vodik, podpora občine pri prenovi večstanovanjskih objektov in individualnih hiš, iskanje obnovljivih virov energije, krožno gospodarstvo …), ki bi vodili k podnebni nevtralnosti. Prav tako smo jim predstavili tudi koristi, ki jih lahko imajo ob tem podjetja. Vsi prisotni so se strinjali, da je to pomembno področje in da resnično lahko vsaka gospodarska družba z različnimi postopki in ukrepi prispeva k bistvenemu zmanjšanju ogljičnega odtisa. In v tej smeri bodo ravnali tudi v prihodnje.

Načrtujemo, da bi lahko z gospodarstveniki že junija ob odprtju Podnebno energetsko pisarno podpisali tudi podnebne pogodbe. Ta je sestavljena iz pisne zaveze vseh deležnikov, da si s skupnimi močmi prizadevamo za trajnostni razvoj, s čim manjšimi negativnimi učinki na okolje. Sestavni del pogodbe sta akcijski načrt, v katerem je zajeto obstoječe stanje emisij ter ukrepi za doseganje podnebne nevtralnosti ter investicijski načrt, v katerem so opredeljeni konkretni projekti.

Pošiljamo fotografiji z dogodka.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Delite ta članek: