V sklopu projekta Trajnostna mobilnost bomo prenovili tudi mestno središče

V Mestni občini Velenje pripravljamo idejni projekt celovite prenove javnih površin mestnega središča, ki zasleduje strategijo trajnostne mobilnosti. Jeseni načrtujemo prijavo projekta za pridobitev nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN). Z gradbeno-obrtniškimi deli bi začeli predvidoma v letu 2025, zaključili pa v začetku leta 2026.

Idejni projekt, ki ga želimo oblikovati čim bolj v skladu z željami in pričakovanji vseh deležnikov, ki delujejo ali živijo v centru mesta, smo že predstavili javnim zavodom, podjetnikom, ki delujejo na Cankarjevi cesti, in stanovalcem mestnega središča. Javna predstavitev idejnega projekta Trajnostna mobilnost v Velenju za vso interesirano javnost bo v ponedeljek, 27. maja, ob 17. uri v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1).

Območje Cankarjeve ceste, skupaj s Titovim trgom in promenado, predstavlja osrednjo površino mestnega središča Velenja in eno izmed ključnih peš povezav z ostalimi območji mesta. Ob zadnji prenovi Cankarjeve ceste v letih 1993/1994 je bil osnovni izrez s preplastitvijo in tlakovanjem osrednje površine temeljito predrugačen. Po 30 letih se nam je ponovno ponudila priložnost, da prostor Cankarjeve ceste obnovimo.

Projekt Trajnostna mobilnost v Velenju zajema več ukrepov za spodbujanje okolju prijaznih oblik mobilnosti. Vključuje izvedbo vzdrževalnih del na že obstoječih javnih površin za pešce – na Cankarjevi ulici v mestnem središču. V okviru obravnavanega projekta želimo najprej pridobiti strokovno rešitev za projektni del (IDP) za celovito funkcionalno in oblikovno prenovo odprtih javnih površin Cankarjeve ulice.

Projekt vključuje tudi izgradnjo dodatne javne kolesarske infrastrukture – postavitev štirih novih postaj in pridobitev novih koles (električnih in klasičnih), kar bo spodbudilo več ljudi k uporabi koles kot trajnostnega načina prevoza. Vzpostaviti želimo tudi eno novo javno polnilno infrastrukturo za električna vozila, s čimer se bo spodbudila uporaba alternativnih goriv v mestu Velenje. Ta korak bo prispeval k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in spodbudil bolj trajnostne oblike mobilnosti v skladu z okoljevarstvenimi cilji.

Idejni projekt, ki ga je na osnovi podanih izhodišč in smernic Mestne občine Velenje pripravila ekipa arhitektov pod vodstvom Matica Lašiča iz družbe EFEKT arhitektura, d. o. o., iz Ljubljane, bo podlaga za izdelavo konkretnih izvedbenih rešitev (projektne dokumentacije za izvedbo gradnje).

V začetku tega tedna smo izhodiščni idejni projekt že predstavili javnim zavodom, trgovcem, gostincem, podjetnikom in stanovalcem, ki delujejo in živijo neposredno na Cankarjevi ulici. Kot najbolj vključujočo javnost želimo z njimi vzpostaviti neposredni dialog za aktivno sodelovanje pri pripravi in izvedbi projekta, kar bo zagotavljalo najvišjo stopnjo zadovoljstva z izvedbo prenove vseh deležnikov. Prizadevamo si, da bo v času del, ki jih načrtujemo v letu 2025, čim manj moteno delovanje podjetnikov in trgovcev, obenem pa kakovostno življenje stanovalcev. S prenovo bi predvidoma zaključili do aprila 2026.

Zainteresirano javnost in predstavnike medijev vabimo, da se predstavitve udeležijo, se seznanijo z idejnim projektom in podajo svoje mnenje, ideje in predloge.

Prijazno vabljeni

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Delite ta članek: