Velenje očistili za 5.610 kilogramov odpadkov

V Mestni občini Velenje smo v očiščevalnih akcijah, ki so potekale od 6. do 22. aprila, zbrali 5.610 kilogramov mešanih odpadkov. V akciji je sodelovalo več kot 1.200 občank in občanov iz 16 krajevnih skupnosti in 3 mestnih četrti, dijaki Šole za storitvene dejavnosti, Elektro in računalniške šole ter člani društev, ki že tradicionalno sodelujejo v čistilni akciji – Društvo HIŠA, skupina Udarnik, Ribiška družina Velenje, Klub vodnih športov Velenje, Društvo za podvodne dejavnosti Jezero. Sodelovali so tudi zaposleni na Komunalnem podjetju Velenje, v javnih zavodih Festival Velenje, Muzej Velenje in drugi. Vsem sodelujočim se najlepše zahvaljujemo za trud, ki so ga vložili za lepše Velenje.

Osrednja očiščevalna akcija je potekala minuli petek, ko so vpadnice v mesto, okolico objektov in priljubljene sprehajalne poti čistili zaposleni v Upravi Mestne občine Velenje; zaposleni na Komunalnem podjetju Velenje pa so čistili okolico Ceste Simona Blatnika, železnice in toplovoda. Zadnja očiščevalna akcija je potekala na dan Zemlje, 22. aprila, na območju Velenjskega jezera, kjer so jezero in okolico očistili člani Društva za podvodne dejavnosti Jezero in člani Kluba vodnih športov Velenje.

Za manj odpadkov lahko veliko naredimo občani sami s pravilnim ločevanjem že med letom. Več informacij o smernicah za pravilno ločevanje lahko najdete na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Občina, Publikacije) ali na spletni strani koncesionarja PUP Saubermacher www.pup-saubermaher.si.

Čiščenje vpadnic – Paka pri Velenju

Za zeleno Velenje!

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Delite ta članek: