Z Lokalcem se po Velenju letno pelje skoraj 300 tisoč potnikov

V obdobju od januarja do decembra 2023 je 287.940 potnikov uporabilo mestni potniški prevoz Lokalc. Največ potnikov je bilo na rumeni progi, na kateri smo zabeležili okoli 21.000 potnikov na mesec. Najbolj pogosti uporabniki so delavci, upokojenci, osnovnošolci, dijaki in študenti. V mestu lahko občani že opazijo nov avtobus, ki je opremljen z grafično podobo EU Green Leaf. Tudi na ta način pozivamo občane, da se raje odločijo za mestni potniški promet in tako tudi sami pomembno prispevajo k zmanjševanju škodljivih emisij.

Lokalc je brezplačna storitev javnega prevoza v Mestni občini Velenje, saj želimo tudi na ta način zmanjšati število avtomobilov v mestu, spodbujati trajnostno mobilnost ter tako prispevati k zmanjšanju izpustov iz prometa ter krajšanju prometnih zastojev. Lokalc vozi po petih progah: rumeni, rdeči, modri, zeleni in oranžni ter po posebni popoldanski sobotni liniji do pokopališča Podkraj. Prvo postajališče za vse proge je Avtobusno postajališče Velenje.

Na rumeni progi vozi Lokalc med tednom v najbolj obremenjenih urah v intervalu 15 minut. V času, ko je potnikov manj, vozi na 30 minut. Na rumeni progi vozi Lokalc ob sobotah od 7. do 14. ure vsako uro. Po rdeči progi vozi Lokalc med tednom štirikrat dopoldan in štirikrat popoldan (pokopališče Podkraj).

Dve vozili sta prilagojeni za vstop in izstop z invalidskimi vozički. V letu 2023 je bilo v organizacijo prevozov vključeno eno novo vozilo. Letos načrtujemo dve novi vozili.

Na vseh postajališčih so informativne table z voznim redom. Na obnovljenih postajališčih smo namestili e-prikazovalnike, ki obveščajo o prihodu avtobusa. V prihodnje načrtujemo nadgradnjo z e-prikazovalniki na še 20 dodatnih postajališčih.

Z Lokalcem po Velenju!

Avtor priložene fotografije: Studio Ma-Ma

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje  

Delite ta članek: